Αλλαγή έδρας

Αγαπητοί πελάτες,

Σας γνωρίζουμε ότι, από την αρχή του 2011, η Εταιρεία μας μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητο χώρο 500τ.μ. όπου στεγάζονται τα Γραφεία και η Αποθήκη μας.

Η νέα διεύθυνση είναι Άρτης 4 Μοσχάτο, πλησίον της Σιβιτανιδείου Σχολής μεταξύ Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Τα τηλέφωνα, το fax και το e-mail παραμένουν τα ίδια.

1000 χαρακτήρες αριστερά